RODO w Profil-Met

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych w PROFIL-MET

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") niniejszym podajemy wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w firmie PROFIL-MET

Wskazanie administratora danych osobowych:

Administratorem jest PROFIL-MET Jasiński K., Leiter spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śl. przy Chorzowskiej 37. Jest to podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane. Zwany w dalszej części PROFIL-MET

Sposoby kontaktu celem uzyskania więcej informacji na temat jak przetwarzane są dane:

Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@profil-met.pl   strona internetowa: www.profil-met.pl,
adres do korespondencji: PROFIL-MET , 41-709 Ruda Śl., ul. Chorzowska 37

Okoliczności wejścia przez nas w posiadanie danych:

Otrzymaliśmy je od kontrahentów podczas wykonywania usług oraz sprzedaży naszych produktów lub zostały nam podane podczas spotkań handlowych lub też w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej oraz kontaktów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez PROFIL-MET:

Przetwarzamy dane osobowe:

 • w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia, zawarcia umowy, obsługi zgłoszeń i reklamacji,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).,

Przetwarzamy dane również do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają tego przepisy prawne.

dane osobowe przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes PROFIL-MET na który składa się między innymi:

 • wysłanie e-maili, fax-ów, SMS-ów, wykonywanie telefonów z informacjami od nas,
 • prowadzenie windykacji należności, mediacji, postępowań sądowych,
 • prowadzenie statystyk.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Wszystkim, których przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; w szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.

Dodatkowo, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy i innym, na ich udokumentowany wniosek,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom współpracującym z nami (podmiotom przetwarzającym) np. kancelaria prawna, biuro rachunkowe, firma informatyczna, firma kurierska, Poczta Polska S.A.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy (nie krócej niż 6 lat) , a także po jej zakończeniu po to, by:

 • wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności wynikające z przepisów rachunkowych i podatkowych oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • dochodzić roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, nie dłużej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Do celów marketingowych dane są przechowywane przez czas obowiązywania umowy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Szanowni Państwo,
w związku ze Świętem przypadającym w najbliższy czwartek informujemy, że również w piątek 31 maja br. nasz zakład będzie nieczynny.