Dotacje UE

PROFIL-MET Spółka Jawna Jasiński, Leiter realizuje projekt dofinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zakup nowatorskich dla przedsiębiorstwa zaginarek (giętarek) wzdłużnych, celem utrzymania miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych zakładu dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii.

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 zł


Dotacje EU