Dotacje UE

PROFIL-MET Jasiński K., Leiter Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zakup nowatorskich dla przedsiębiorstwa zaginarek (giętarek) wzdłużnych, celem utrzymania miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych zakładu dotkniętego negatywnymi skutkami pandemii.

Celem projektu jest zakup nowoczesnych maszyn. Usprawni to i przyśpieszy procesy produkcyjne oraz wpłynie na niezawodność i dokładność wykonania. Pozwoli również na oferowanie
elementów giętych o zwiększonych grubościach ścianek, jak i długościach pojedynczych detali.

Całkowita wartość projektu: 1 340 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 zł


Dotacje EU

Szanowni Państwo,
w związku ze Świętem przypadającym w najbliższy czwartek informujemy, że również w piątek 31 maja br. nasz zakład będzie nieczynny.