Przekształcenie podmiotu w spółkę komandytową

19 października 2022

Niniejszym informujemy, że na mocy uchwały wspólników spółki Profil-Met sp.j. Jasiński, Leiter dokonano przekształcenia tego podmiotu w spółkę komandytową pod nazwą PROFIL-MET Jasiński K., Leiter Sp.k. Przekształcenie zostało zaewidencjonowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 19 października 2022r. (dzień przekształcenia). Na mocy przepisu art. 553 Kodeksu spółek handlowych z dniem przekształcenia wszystkie prawa i obowiązki, w tym: należności, zobowiązania, prawa i obowiązki z umów zawartych przez spółkę przekształcaną, przechodzą na spółkę przekształconą.

Nie uległy zmianie numery NIP, REGON, adres siedziby, numery telefonów i kont bankowych. Zmianie uległ jedynie numer KRS spółki przekształconej.

Aktualne dane rejestrowe:

PROFIL-MET Jasiński K.,
Leiter Sp.k. ul. Chorzowska 37
41-709 Ruda Śląska
NIP 6272471478
REGON 278063367
KRS 0000998246


Zobacz pozostałe aktualności

Szanowni Państwo,
w związku ze Świętem przypadającym w najbliższy czwartek informujemy, że również w piątek 31 maja br. nasz zakład będzie nieczynny.