Działania proekologiczne

4 stycznia 2021

Będąc świadomym i odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym, chcącym w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko, podpisaliśmy umowę na dostawę energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii.


Zobacz pozostałe aktualności